Door Chiropractie eindelijk verlost van Whiplash klachten

De whiplash is een behoorlijk bekende klacht. Bijna iedereen kent wel iemand die na een val of ongeluk whiplash klachten heeft overgehouden. De hoofdpijn en nekpijn die na een whiplash optreden, zijn dan ook wel bij iedereen bekend.

Contact opnemen

Wat is een Whiplash?

Een whiplash is veel meer dan een tijdelijke blessure van de nek die pijn veroorzaakt. Bij een whiplash kan er schade aan de nek ontstaan die ervoor zorgt dat de structuren zoals zenuwen in de nek (blijvend) beschadigd zijn. Deze schade geeft veel meer klachten dan alleen pijn.

De oplettende lezer zal het nu misschien opvallen dat bij een whiplash precies die structuren zijn aangedaan, die de specialisatie van een chiropractor zijn: De wervelkolom en het zenuwstelsel.

Het is om die reden ook heel logisch om met whiplash klachten naar een chiropractor te gaan, zeker wanneer deze al langer aanhouden. Want een chiropractor focust zich precies op de problematiek die bij een whiplash relevant is.

Wij vertellen u dan ook graag meer over onze zorg aan onze cliënten met whiplash klachten. Want wij sturen nooit iemand naar huis met de boodschap dat ze “er maar mee moeten leren leven”.

Wat is er precies aan de hand bij een whiplash

Zoals we al zeiden, iedereen weet wel dat een whiplash een probleem van de nek is dat meestal ontstaat na een trauma zoals val of ongeluk. Bij een whiplash is er vaak een snelle beweging van het hoofd naar voren/achteren of naar opzij.

Door deze plotselinge beweging kan er schade ontstaan aan de structuren in de nek. Denk hierbij aan:

 • Wervels
 • Spieren
 • Pezen
 • Zenuwen

Deze schade is niet altijd zichtbaar op röntgenfoto’s en wordt daarom ook niet altijd herkend door zorgverleners. Maar deze schade kan direct of indirect veel gevolgen hebben.

Een belangrijk onderdeel van de klachten komt doordat zenuwen worden gehinderd in hun functie. Binnen de chiropractie noemen wij dit blokkades of subluxaties.

U kunt zich zo’n blokkade als volgt voorstellen. Wanneer u uw hoofd stoot, dan komt er een bult. Deze bult ontstaat aan de buitenkant van uw hoofd omdat de schedel ervoor zorgt dat de zwelling niet naar binnen gaat. Binnen in de nek is die ruimte om naar buiten te zwellen er bijna niet. Wanneer er dus een zwelling is van bijvoorbeeld de spieren of pezen in de nek, dan kan de druk onvoldoende weg. Hierdoor kunnen andere delen van de nek in de verdrukking komen.

Wanneer dit gebeurt bij de zenuwen die door nek lopen, dan kunnen er zeer diverse klachten veroorzaakt worden. Alle zenuwen die van en naar ons hoofd lopen, lopen immers door de nek.

Dit betekent dat wij veel meer klachten na een whiplash waarnemen dan alleen hoofdpijn of nekpijn. Er zijn werkelijk tientallen onbegrepen klachten die gerelateerd kunnen worden aan een whiplash. En voor deze klachten ligt de mogelijk oplossing in het herstellen van blokkades in de nek

Contact opnemen

Welke klachten kunnen optreden bij een whiplasn

Zoals we al zeiden, zijn er bij een whiplash klachten die een direct gevolg zijn van de klap. Dit kunnen bijvoorbeeld pijn en stijfheid van de nek zijn. Maar doordat er blokkades van de zenuwen die door de nek lopen kunnen optreden, zijn er veel meer mogelijk klachten:

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met zien of lezen
 • Pijn en/of tintelingen in armen
 • Stemmingswisselingen
 • Evenwichtsklachten
 • Geheugenproblemen
 • Maag-darmproblemen

Dit is een flinke lijst, maar allemaal goed te verklaren door blokkades van zenuwen.

Bij het verzorgen van de klachten, zal de chiropractor zich dan ook richten op het verhelpen van blokkades zodat de zenuwen hun werk weer ongestoord kunnen doen.

Wat kan een chiropractor doen bij een whiplash

Wij zullen altijd beginnen met een grondig onderzoek. Dit bestaat uit het uitvragen van de situatie, lichamelijk en functioneel onderzoek en aanvullende beeldvormende scans.

Dit betekent dat we mogelijk onderzoek dat u in het verleden al heeft gehad zullen herhalen. Dit doen wij omdat wij er 100% zeker van willen zijn dat u grondig bent onderzocht en dat er geen zaken over het hoofd zijn gezien.

Op basis van de bevindingen van ons onderzoek, kunnen we een plan voor uw herstel samenstellen.

Dit zal erop gericht zijn op het verbeteren van de functionaliteit van de nek en de structuren in de nek. De belangrijkste factor bij het herstel, is de natuurlijke geneeskracht van het lichaam. Het is onze taak als chiropractor om die omstandigheden te creëren waarin het lichaam zelf kan herstellen.

Dit betekent dat afhankelijk van situatie er meer of minder tijd tussen de bezoeken kan zitten, omdat de herstelperiode kan verschillen bij verschillende oorzaken van de klachten.

Wij komen graag met u in contact om samen te onderzoeken wat er precies aan de hand en hoe wij u (eindelijk) kunnen helpen.

Contact opnemen

Contact opnemen

Neem contact op
Plan een afspraak in

dit is een test

nl_NL